Strona główna | Mapa serwisu

Wstęp
Wstęp

       Strona poświęcona została przygotowaniu alternatywnego połączenia komunikacyjnego Piaseczna z Warszawą opartego na wykorzystaniu transportu szynowego.

       Zaproponowane rozwiązanie w formie projektu, którego zasadnicze części zostaną opublikowane na powyższej stronie www, stanowi formę (część/etap) pracy magisterskiej.

       Ważną rolę w stworzeniu racjonalnego, dostosowanego do zapotrzebowania na przewóz osób rozwiązania stanowią opinie, uwagi i propozycje mieszkańców Piaseczna oraz Warszawy (zamieszkałych w bezpośredniej okolicy planowanej linii).


       Doskonale zdaję sobie sprawę, iż mieszkańcy Piaseczna byli zasypywani obietnicami wyborczymi, dotyczącymi budowy kolejnej linii metra do Piaseczna, szybkiego połączenia szynowego z centrum Warszawy, itp.; jednak nie spełnione zostały pokładane nadzieje. Moim celem jest stworzenie racjonalnego projektu, opartego na zasadach technicznych projektowania układu linii szynowych, przy uwzględnieniu aspektu opłacalności.

! Zachęcam do zgłaszania własnych propozycji i sugestii !